Kelim tapijt 233/183

Kelim
Afghanistan

233 x 183 cm